Phan Huy Saigon Group

Xỏ Khuyên

Xỏ khuyên là hình thức thợ xỏ dùng một cây kim y tế – loại kim rất cứng, 1 đầu được làm sắc, bên trong rỗng để khi xỏ kim qua sẽ cho khuyên vào bên trong.

Xỏ khuyên thường được thực hiện bởi những thợ xỏ lành nghề, giàu kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện các thao tác cùng một quy trình xỏ khuyên “chuẩn chỉnh”, giúp bạn có một lỗ xỏ an toàn.

Hình ảnh Phan Huy Saigon Group